Kamiseta Estuak

Salneurria: 10,00 €
Prezioa / kg.:
Neurria
Salneurria: 12,00 €
Prezioa / kg.:
Neurria
Salneurria: 20,00 €
Prezioa / kg.:
Neurria
Salneurria: 12,00 €
Prezioa / kg.:
Neurria
Salneurria: 20,00 €
Prezioa / kg.:
Neurria
Salneurria: 30,00 €
Prezioa / kg.:
Neurria
Salneurria: 30,00 €
Prezioa / kg.:
Neurria

 x 

Saskia hutsik dago

EITBko GRAFFITI saioan KORRIKA eta KORRIKA historiaren inguruan asteroko saioa.... entzun ORAIN!

KORRIKA: iragana, oraina eta geroa.
 KORRIKAren sorrerak..
KORRIKA20 Euskararen lau aurpegi
Omenduak...
Korrika Batzordeak...

 

 

 

 

Ipar Euskal Herriko bezeroentzat

Kasu! Ipar Euskal Herritik egiten diren erosketen kasuan, Hegoaldetik egiten diren erosketen bidai-gastuen tarifa bera aplikatzeko, 2 baldintza hauek onartzea eta betetzea ezinbestekoa da:
1) Erositako erreferentzia(k) erosleari gertuen geratzen zaion gau eskolan jaso beharko d(ir)a. Ikus gau eskolen zerrenda.
2) Jasotzea, ordainketa egiten denetik, gutxienik 2 astetara egin ahal izango da.
Azkenik, erosketa hauen xehetasun guztiak, hots, erositakoa nora eta noiz eraman, erosleak helarazitako e-posta bidez zehaztuko ditugu.

en français